BHP KAMELIA - ul. Targowa 7, 09-400 Płock

A195 RĘKAWICE PU DO EKRANÓW DOTYKOWYCH

- EN 21420 

- EN 388: 2 1 2 1 X

- Rozmiary 6 – 11

A195 RĘKAWICE PU DO EKRANÓW DOTYKOWYCH