BHP KAMELIA - ul. Targowa 7, 09-400 Płock

Szanowni Państwo

Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Firma Handlowa Kamelia dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

F.H. Kamelia MWM Żytowieccy Wiesław Żytowiecki, ul. Targowa 7 , 09-400 Płock , NIP 7741014789; REGON 610234792 e-meil: kameliabhp@poczta.onet.pl
 

 1. - dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykopnywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym F.H. Kamelia zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;
   
 2. - podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Adnimistratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem  (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO);
   
 3. - przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nr IP;
   
 4. - dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
   
 5. - dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz F.H. Kamelia usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego;
   
 6. - informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
   
 7. - informujemy, że ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego;
   
 8. - podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
   
 9. - dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom;
   
 10. - dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio;
   
 11. - kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na adres e-mail: kameliabhp@poczta.onet.pl.