BHP KAMELIA - ul. Targowa 7, 09-400 Płock

A128 RĘKAWICE PU

- EN 21420

- EN 388 3 1 3 1 X

- Rozmiar  5 – 11

A128 RĘKAWICE PU